Bogoslužni bralci

Z letom 2005 smo osnovali skupino bogoslužnih bralcev, ki ob nedeljah in praznikih pri svetih mašah beremo Božjo besedo. Bralci opravljamo pravo liturgično službo, zato jo moramo opravljati s pravo pobožnostjo, kot služabniki Božje besede. Predstavnica skupine bralcev je Veronika Repanšek.