Katehumenat

S katehumenatom, pripravo odraslih na prejem zakramentov uvajanja: krsta, birme, obhajila, pričenjamo v mesecu novembru.

Pri srečanjih katehumenata spoznamo glavne teme naše vere, se poglabljamo vanjo in vanjo vedno bolj vstopamo.

Srečanja katehumenata vodi župnik Jani, ki je tudi dekanijski referent za katehumenat.

V letu 2016/17 bodo še celovečerna srečanja katehumenata:

11.12.,8.1., 12.2., 12.3., in 9.4. Srečanja so vedno ob 19. uri v župnišču.

Zakramante uvajanja kandidat prejme pri slovesni sv. maši na veliko soboto (velikonočna vigilija) v naši župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla.

8.1.  2017  Zakramenti in temu potrebne molitve.
12.2.2017 Zgradba svete maše- razlaga.zraven tudi Očenaš.
12.3.2017 Jezusovo življenje po Marku.
9.4.  2017 Dejavnosti znotraj župnije in v vesoljni cerkvi.
 
Pri skupini katehumenata župniku pomaga animatorka Alenka Savšek.