Sveti Duh

Podružnica z nadmorsko višino 341 m je od Zagorja oddaljena 5 km. Cerkev je po vsej verjetnosti najstarejša v župniji in je bila prvotna grajska kapela grofov iz Gamberka. Tudi ime Rove je v zvezi z Gamberkom.

Po izročilu je iz gradu potekal podzemni rov v Tesne, to je v smeri proti Rovam.

Cerkev je dolga 13 m, široka 5,5 m in visoka 5,70 m. Zvonik je visok približno 15 m. Prezbiterij je starejši kot ladja, ki je bila prizidana kasneje. Cerkev ima tri oltarje. Glavni in levi stranski sta zidana in baročna, desni stranski ima zidano samo menzo, nastavek pa je lesen. Glavni oltar je posvečen sv. Duhu, levi stranski sv. Uršuli, desni stranski oltar pa sv. Jerneju.

Podružnica v zapisih župnijske kronike

Župnijski upravitelj Golob omenja, da je bil po letu 1950 prepleskan zvonik. Zvonik je bil ponovno prepleskan leta 1970, ko je bila obnovljena tudi streha nad zakristijo. V istem letu kronika omenja tudi živahno življenje na Rovah, odkar je postal novi ključar Prvinšek ter novi cerkovnik Polc s svojo ženo.

Leta 1975 je bil v cerkvi prenovljen lestenec. Konec julija leta 1977 je bila na podružnici končana fasada, delo se je zaključilo z zahvalno mašo. Naslednje leto pa je bil v avgustu blagoslovljen zvon, ki ga je podružnica kupila od župnije Šentgotard. Na slovesnosti se je zbralo veliko ljudi, zvon pa je blagoslovil župnik Burger.