Sveti Jakob v Kotredežu

Podružnica ima nadmorsko višino 324 m in je od Zagorja oddaljena 4 km. Cerkev je dolga 13 m široka 5 m, visoka 7 m, v prezbiteriju celo 8 m. Zvonik je visok 20 m. Glavni oltar je posvečen sv. Jakobu in je zidan, kakor tudi oba stranska oltarja. Stil je baročni. Levi stranski oltar je posvečen sv. Roku, desni pa sv. Antonu Puščavniku.

Podružnica v zapisih župnijske kronike

KŽZ prvič omenja podružnico v letu 1957. 29. 9. je v Kotredežu daroval sveto mašo in podelil novomašni blagoslov takratni novomašnik Janez Lavrič, po namenu svojih sorodnikov iz Kotredeža. Kronika v istem letu tudi omenja, da se je verouk poučeval tudi v Kotredežu, in sicer v dveh skupinah