Sveti JANEZ KRSTNIK v Vinah

Župnik Golob piše:

Oddaljena dobra 2 km od zagorja; nadmorska višina  463 m.

Zgodovina te podružnice je povezana z zgodovino gradu Gamberk v čemšeniški župnij.

Prezbiterij je gotski, glavni oltar tudi; drugo romanski slog.

Na stropu v prezbiteriju je letnica 1506. Pravijo, da je bil prezbiterij prvotno kapela gamberških grofov. Podboji vrat v kapelo so bili ob prezidavi kapele v cerkev nameščeni zadaj pri vhodu. Sedanja cerkev je dolga 13 m, široka 5,2o m in visoka 6 m. Opeko za prizidek h kapeli so delali v bližini cerkve.

Izročilo pravi: Predniki rodovine Drnovšek iz Vin izhajajo iz gradu Gamberk. Od tam je namreč prišel v Vine neki grof-plemenitaš, ki je dobil v last ves vinski hrib. Imel je tri sinove, ki so imeli tale imena: Gregor, Andrej in Jurij. Iz teh imen so nastali hišni priimki treh gospodarjev v Vinah: Grečán, Andráč in Jurček. Prva dva priimka sta še zdaj v olni veljavi, tretji se je opustil.

Ime “vine” izvira od vinske trte, ki so jo nekdaj gojili po Vinskem vrhu (po izročilu prek več ko 300 leti). Dejstvo pa je, da se še danes more najti stara korenina nekdanjih opuščenih trt. Pod “lisičjimi jamami” v Vinskem vrhu je še zdaj kamenje zloženo v obliki vinogradniške ograje.

Zakaj ne gojijo več trte? O opustitvi vinogradov pravi izročilo, ki še zdaj živi, sledeče: župnije v Zagorju še ni bilo, ljudje so ob gotovih prilikah morali k maši v prafaro Mengeš. Pa so postali prebivalci Vin zaradi grofovskega porekla objestni in neki kmet je dejal: “Več vina imamo mi tukaj, kakor vsa naša gospoda v Mengšu; sami bomo nareidli mašo! In je “maševal” ogrnjen v slanino prašiča, ki so ga za tisti praznik zaklali. Prišla je pa kazen božja v obliki hude ure: utrgal se je oblak, razdejal vinograde in zemljo je voda odnesla v bližnje lege. - Ljudje pravijo, da je na Belo nedeljo v Vinah maša kot zaobljuba zadoščevanja za ta greh “maše v špehu”.

Cerkev ima tri oltarje: Sv.Janez, sv.Barbara in sv.Andrej. Prvi oltar je gotski y lesenim nastavkom na yidani menyi. Slike stranskih oltarjev so delane na les, v velikosti 90 x 50 cm.

Glavni oltar nima slik, ampak lesene kipe: sv.Janez Evangelist v sredi, meri v višino 1,80; ob strani sta sv.Štefan in sv.Lovrenc - v velikosti po 80 cm.

Prvotno je bil v glavnem oltarju sv.Janez Krstnik. Še danes je o “Kresu” glavno žegnanje. Bandero, ki ima letnico 1899, tudi nosi sliko sv. Janeza Krstnika. Pa so “starega Janeza” umaknili v kapelo izven vasi in možje iz vasi so šli po novega. Ker jim je bil “mlajši Janez” bolj všeč, so ga kupili, prinesli domov in ga ustoličili v glavnem oltarju. Tako izročilo pojasnjuje to težavo, zakaj je bila cerkev posvečena v starih zapiskih Janezu Krstniku, zdaj pa kraljuje v oltarju Janez Evangelist.

Oltar je bil prenovljen leta 1885, kar priča letnica za oltarjem; kaže, da sta bila takrat tudi stranska dva oltarja prenovljena.

Istega leta (1885) so popravljali tudi zvonik, ki je vsled strele pogorel na praznik Vnebovhoda.

Leta 1911 so popravljali notranjost, ki je bila precej razpokana. Ne more se ugotoviti, ob katerem popravilu notranjščine cerkve so bile prebeljene freske, ki so krasile ves prezbiterij. Tudi zunaj, na desni strani cerkve se še vidijo sledovi freske sv.Krištofa.

V prezbiteriju je še neka zanimivost: Pod rebri gotskega prezbiterija so masivne figure: Na levi strani prva figura: Valpet, ki drži napis.

 
   

Na levi strani figure je pes.

Na desni strani prva figura je graščakova žena s sklenjenimi rokami.

 
 

 

Cerkev ima kor, kjer so stare orglje, že nad 50 let neuporabne. Pravijo, da so prišle s Sv.Planine.

Zvonik, ki je okoli 18 m visok, ima leseno streho (“šinkeljni”). Pred prvo svetovno vojsko so bili v zvoniku trije bronasti zvonovi po teži: 234 kg, 107 kg, 50 kg, ki jih je vojska vzela. 29. avgusta 1923 so montirali nove tri železne zvonove, ki so jih dobili iz livarne v Št.Vidu nad Ljubljano, 16. septembra so bili blagoslovljeni. To so bili edini železni zvonovi (v skupni teži okoli 1400 kg) v župniji in zato so tudi še do danes ostali na svojem mestu.

Zadaj na korovi steni so obešene tri stare slike na platno (brez letnic), ki so po izročilu prišle s Sv.Planine: 1. Ecce homo, 2. Jezus nese križ, 3. Križ z Jezusom dvigajo, velikost 85 x 68 cm. Cerkev ima 1 kelih (brez letnice) in 3 plašče: 1 bel in 2 vijol.

Prižnica je kamenita in nima značilnosti.