Župnijska Karitas Zagorje

V okviru Župnijske Karitas Zagorje se že vse od njene ustanovitve daljnjega leta 1991 trenutno 16 prostovoljcev trudi pomagati Ijudem v najrazličnejših stiskah -družinam, brezdomcem, samohranilkam, invalidom, samskim, socialno ogroženim otrokom, skratka vsem, ki so potrebni zlasti materialne pomoči. Vendar pa je ŽK Zagorje že ob začetku delovanja opazila tudi stisko starejše populacije, ki se ne kaže toliko v pomanjkanju materialnih dobrin, ampak zlasti v osamljenosti in nezmožnosti skrbeti zase pri vsakodnevnih opravilih. Zato so njeni prostovoljci prav posebno pozomost posvetili tudi reševanju tovrstnih težav. Programe pomoči ŽK Zagorje izvaja pod strokovnim vodstvom Škofijske Karitas Ljubljana, ki za to dejavnost namenja tudi precejšnja finančna sredstva. Prav tako pa ŽK Zagorje sodeluje tudi s Slovensko Karitas in njenim zavodom Pelikan. Slednji ima namreč dovoljenje za opravljanje socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu in socialna oskrba na domu in zato strokovno vodi program za pomoč starejšim, ki ga tudi izvaja ŽK Zagorje. Poslanstvo Vzpodbuditi čut odgovornosti za nudenje pomoči slehememu v domačem okolju, ki je le-te potreben, doseči večjo kakovost posameznikovega življenja in celovitost obravnave starejših na njihovih domovih, zagotoviti pluralnost izvajanja oskrbe in enakost pri dostopnosti raznovrstnih oblik oskrbe ter avtonomnost so temeljna izhodišča delovanja ŽK Zagorje. Povezana so v osnovno poslanstvo Karitas - skrb za uboge v naši sredini, temelječi na krščanskih vrednotah.

Karitas je odprta ob sredah po 13. uri. Kontaktna oseba je tajnica ŽK Zagorje, ga. Marjana Celestina (GSM: 031-689-387).