KATEHISTINJE IN KATEHETI

- župnik Jani (3., 4., 8. r. in PP)

- s. Mira Korošec, OSU (2. in 7. r.)

- Vida Šviga (1.r.)

- Mili Drnovšek (5. in 6.r.)

- David Adamlje (9.r.)