Zagorski župniki

 1. Msgr.Adam Shuppé (Suppé) 1646 - 82.; bil delaven, začel spisovati matrike. Ustanovil bratovščino Marijinega oznanjenja 1656. Umrl v Žalcu 1684 kot upokoj.
 2. Mgr. Boštjančič Andrej, 1682 - 1699. (od leta 1672. bil že kaplan v Zagorju).
 3. Baron Frančišek Anton Engelshausen, 1699 - 1709.; nato šel v Žalec, tam umrl 1715. Bil je iz Iga, rojen 1674. v mašnika posvečen 1698. (grad Sonek).
 4. Dr. Anton Žiga Volbenk pl. Isenhaus, 1709 - 1710.; se preselil na Vače in bil tam župnik 32 let.
 5. Jakob Zalokar (Sallacher), 1710 - 1715.; iz Zagorja šel v Šmartno pri Litiji.
 6. Frančišek Bernard Babl. 1715 - 1746.; doma iz Ljubljane; imel brata župnika (Pavel Anton) v Železnikih.
 7. Jožef Mihael Brenk (Wrengkh) 1746 - 1762.
 8. Lovro Pojavnik 1762 - do smrti 11.9.1781. Rojen 1746. ali 1747. Bil je beneficiat na Čemšeniku, nato šel 1754. v Št. Peter pri Novem mestu za župnika, od tam v Zagorje.
 9. Karel Jurij Iubi: 1781 - 1784.; odšel v Teharje pri Celju. 1788. že umrl 45 let star.
 10. Jakob ml. Strekel: 1784 - 1787: doma iz St.Vida pri Stični. Rojen 1752.; v mašnika posvečen 1778. V Zagorje prišel iz Teharij pri Celju, nato odšel na Sv.Planino, od tam šel naprej v St. Jurij pri Grosupljem. Umrl v rojstnem kraju kot upokojenec - zlatomašnik leta 1832.
 11. Jernej Jenko: 1787 - 1805. Rojen 14.8.1749. Godešič šri Škofji Loki. Mašnik 1775. Prišel je iz Škocjana pri Mokronogu, odšel pa na Čemšenik, kjer je umrl 13.1.1825.
 12. Primož Sovinc: 1805 - 1816: doma iz Vodic; rojen 29.5.1761, mašnik 1790.
 13. Blaž Blaznik: v letu 1816. (od IV. do XI.) kot zagorski kaplan prevzel kot župni upravitelj župnijo; rojen v Selcih 27.1.1786. mašnik 1810.
 14. Gašper Šubelj 1816 - 1825; rojen 6.1.1776: Kamnik, mašnik 1801. Iz Zagorja odšel v Dobrepolje, tam bil do smrti 7.9.1864. (biseromašnik).
 15. Pavel Čuden: žup. upravitelj 1825 - 1826 kot zagorski kaplan, roj. 23.1.1793. Gorje pri Bledu, mašnik 1820.
 16. Andrej Potočnik 1826 - 1832: rojen 17.11.1786. Sv. Lenart nad Škofjoloko, mašnik 1814. Prišel iz Črnuč, odšel k sv. Heleni, nato v Selca. potem Mošnje (1850-67); tedaj se je začela božja pot na Brezjah: 22.9.1863. razglašen prvi čudež.
 17. Frančišek Ks. Šporn: župni uprav. kot kaplan 1832. (od VI. do XI.) Rojen 19.11.1800: Vodice. Mašnik 1826.
 18. Jožef Romé: 1832 - 1837: rojen 19.3.1795.: Police, Mala Stara vas. Mašnik 1819.
 19. Mihael Mladič: 1837 - 1841.: rojen 28.9.1788: Naklo - Pivka 5 pri “Klanšeku”. Mašnik 1817 - 1841: zlomil nogo in šel v pokoj.
 20. Simon Pfeifer: 1841 - 1855: rojen 27.10.1792. Dobrava pri Kropi. Mašnik 1819. Iz Zagorja odšel na Ig.
 21. Andrej Hafner 1855 - 1859; rojen 18.10.1812. Logatec., mašnik 1836. Z Vagorje prišel od Sv.Jošta nad Vrhniko, umrl v Zagprju 10.1.1859.
 22. Simon Rupnik, župni upravitelj kot kaplan od I. do IV. 1859; rojen 27.10.1819. Črni vrh nad Idrijo, mašnik 1846.
 23. Anton Urbas: 1859 - 1873. Rojen 13.9.1820. Idrija, mašnik 1844. Odšel na Dobovec.
 24. Jakob st. Gross: 1873 - 1902; *23.7.1838. Tržič: duhovnik 1863. V Zagorje je prišel iz Idrije, umrl v Zagorju 2.5.1902. “Trd gorenjski značaj.”
 25. Alojzij Wester: Župni upravitwlj kot kaplan od V. do IX. 1902.
 26. Gotard Rott: 1902 - 1923.; rojen 5.5.1852. v Ljubljani, mašnik 1875. V Zagorje prišel iz Stare Cerkve na Kočevskem; odšel v pokoj v Konjice na Štajerskem; 1925. obhajal zlato mašo in umrl 15.9.1929.
 27. Valentin Sitar: 1923 - 1933. Odšel v Preddvor pri Kranju, rojen 29.8.1878 na Ježici pri Ljubljani; duhovnik 1902.
 28. Franc Ser. Markež 1933 do 1948. brat ekonom Msgr.Alojza Markeža. Rojen 22.8.1900; Jesenice, mašnik 1923; služboval kot kaplan v Gorjah pri Bledu, v St.Juriju pod Kumom, Zagorju ob S. Maja 1933 šel iz Zagorja na Vinico za župnega upravitelja, a 15. decembra 1933. umeščen v Zagorju za župnika. Leta 1940. postal dekan novoustanovljene zagorske dekanije.
 29. Vzoren in priljubljen duhovnik, organizator mladine; po njegovi zaslugi povečan prosvetni dom, kjer so se zbirala katoliška društva. Pred vojsko začel prizidavati k župnišču prizidek. Vojska 1941. ga je pregnala na Hrvatsko in potem nastanila v Lanšpreški graščini na Dol..
 30. Po vojski se je vrnil 1945. v Zagorje; napravil je nove zvonove (male bronaste), ki jih je ulil Lebiš v Zagrebu. Montirani so bili v januarju 1948 in so njemu drugemu zvonili. Umrl 18.1.1948. v Trbovljah v bolnici. Pokopan je na Jesenicah.
 31. Peter Golob, župni upravitelj od februarja 1948; prišel iz Črnomlja. Rojen 21.6.1918: Naklo pri Kranju. Mašnik 4.7.1943. 28.7.1948. do 28.7.1950. zaprt. Nadomesti ga kot župni upravitelj
 32. Janez Merhar, tuk. kaplan, rojen Dol. vas pri Ribnici. Od tu je šel leta 1950. v Planino pri Rakeku in tam umrl 25.4.1951.
 33. Peter Golob; po odsluženju zapora se avgusta 1950. vrne v Zagorje... in ostane tu do 1.8.1957, ko odide v Dob pri Domžalah. Nekaj podatkov iz časa njegovega upraviteljstva je navedenih na str. 16.
 34. Anton Smerkolj, 1957-1967
 35. Alfonz Grojzdek, 1967-1977
 36. Marko Burger, 1977-1990
 37. Anton Dobrovoljc, 1990-2000
 38. Matjaž Križnar, 2000-2014
 39. Maksimiljan Jani Tušak, 2014-