Župnijski gospodarski svet

Župnija sv. Petra in Pavla Zagorje ob Savi je velika in »živa« župnija. Njen duhovni in pravni predstojnik je župnik Jani, ki skrbi za bogoslužje in podeljevanje zakramentov. Ker je za župnijo dolžen skrbeti v duhovnem in materialnem pomenu, potrebuje sodelavce. Zato je bil v župniji  leta 2016 oblikovan Župnijski gospodarski svet (ŽGS), ki je po svoji naravi in namenu župnikovo posvetovalno in delovno telo, obravnava pa vprašanja, povezana z gospodarskimi zadevami župnije ter materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje. ŽGS pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje; je neodvisen od drugih župnijskih svetov. Skladno s cerkvenimi določbami skrbi, da se sredstva župnije namensko uporabljajo za vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja. ŽGS skupaj z župnikom skrbi, da se župnijsko premoženje upravlja po določbi kann. 1281–1288 ZCP. Župnisjki gospodarski svet pripravi okvirni gospodarski načrt ter predračun prihodkov in izdatkov za naslednje leto, ob koncu leta pa obračun prihodkov in izdatkov potrdi.

Imenovanja za člane ŽGS (za dobo petih let) so prejeli: Jože Šafner, Polde Lazar, Alojz Drnovšek in Jernej Sotenšek.