SVEČNICA

 

Na besede starčka Simeona “... luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva” se naslanja starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč in naše ime praznika – svečnica.

Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ne bi obvezoval. Vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi tukaj pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila je Božjo postavo.
Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je dobilo ime ‘srečanje’ – po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval “luč v razsvetljenje poganov”. Na te besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni obred blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poroča že znamenita romarica Silvija v svojem znanem spisu s konca 4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem. Za Rim imamo poročilo o tem obredu in o procesiji iz ene cerkve v drugo iz časa papeža Sergija, ki je vodil Cerkev v letih od 687 do 692.

Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet – kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je, z lučjo Sv. Duha, in brez sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.«
Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,” piše slovenski etnograf dr. Niko Kuret. Cerkev, ki je uvedla na ta dan blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet nadnarave, v cerkven obred: v njem je ‘luč’ prispodoba Mesija, ki ‘razsvetljuje človeštvo’, mu razodeva smisel sveta in življenja.

 

ŽIVLJENJE ŽUPNIJ

Skladno s trenutnimi razmerami bo vsako nedeljo možno prejeti obhajilo – v Zagorju ob 7h in ob 9h, na Dobovcu pa ob 8.30. Dokler bodo razmere, kakršne so, bomo nedeljsko sveto mašo prenašali ob 11h iz zagorske farne cerkve (facebook: Župnija Zagorje ob Savi) in ob 9h iz farne cerkve na Dobovcu (facebook: Župnija Dobovec).

Med delavniki bo v Zagorju možno prejeti obhajilo v času, ko so redno sv. maše. Če bo duhovnik tik pred pričetkom ocenil, da je možno obhajati sv. mašo (skladno s predpisi), Vas bo povabil v cerkev. V takšnem primeru ne sedajte v isto klop, če niste doma iz istega gospodinjstva! Cerkev je dovolj velika, da se dovoljeno število navzočih lahko razporedi po prostoru. Ohranimo tudi vse preventivne ukrepe: razkuževanje rok, pravilno nošenje zaščitne maske itd. Cerkev takoj po obredu zapustimo, se ne družimo po trgu in odidemo domov.

Sveto obhajilo bomo pozimi delili pol ure od ure, ko se sicer prične redna maša. Izjema je le v Zagorju ob nedeljah ob 9h, ko bomo delili obhajilo do 10h.

V torek, 2.2.2021, je svečnica. Sveto obhajilo se bo delilo ob 9h in ob 18h. Prenos sv. maše iz zagorske cerkve bo načeloma ob 8. uri zjutraj. Doma si pripravite sveče in spremljajte blagoslov sveč.

V sredo, 3.2.2021, je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Cerkev deli na ta dan blagoslov sv. Blaža. Vabljeni k obhajilu ob 9h in 18h. Takrat boste posamič ali člani istega gospodinjstva lahko prejeli ta blagoslov.

V primeru pogreba se po telefonu obrnite za Zagorje na župnika, za Dobovec na g. Lojzeta in za Sv. Planino na g. Andreja. Telefonske številke so objavljene v oznanilih spodaj.

Župnijska pisarna obratuje le za res nujne primere po predhodnem dogovoru. Vse ostalo poteka preko telefona (gsm) in nabiralnika na župnišču.

Vabim Vas k skupni skrbi za pokritje stroškov župnije (cerkev, župnišče, kaplanija, župnišče in cerkev na Sveti Planini). Stroški so visoki in z darovi ne uspemo poplačati vseh. Samo za župnijsko cerkev smo dobili račun za plin, ki je znašal več kot 500 eur. Cerkev je treba vsaj minimalno vzdrževati, sicer bo začela propadati postala bo vlažna in škoda se bo pomnožila. Bog povrni.

Hvala tudi za Vaše darovi, s katerimi podpirate svoje duhovnike. Priporočamo se za mašne darove.

Vabljeni, da spremljate spletno stran župnije Zagorje ob Savi. Tam in na oglasni deski župnijske cerkve bomo sproti objavili, če bodo kakšna nova navodila.

Ostanite zdravi ter molimo drug za drugega; molimo za zdravje; molimo za rešitev.

nalagam novice...