ŽUPNIJA ZAGORJE OB SAVI

SV. MAŠE OD 1.6.2020 DO 30.6.2020

PONEDELJEK, 1.6.

19h: Anka in Minka DRNOVŠEK, + Daša KOŠAK, 7. dan; na čast Svetemu Duhu in v zahvalo za čudežno varstvo

TOREK, 2.6.

9h: + DOLINAR in MEDVED; za zdravje prijateljic R. in M.

SREDA,  3.6.

19h: Franjo in starši ŽIVKO, +KOS; Rado ŠKRABANJA

ČETRTEK, 4.6.

19h: za maturante, za zdravje; za duh. poklice

PETEK, 5.6.

19h: Silva DORNIK, 7. dan; Rado ŠKRABANJA

SOBOTA, 6.6.

17.30: za starše ČEBELA, Ana KLANČIŠAR in v čast Materi Božji

NEDELJA, 7.6.

9h: + za farane; starši KRŽIŠNIK in LEBAR

11h na SP: Justi, Štefan in Valentin FAKIN, Jože DEČMAN in sor.

19h: Marta KOMLANC; Stanislava POTOČNIK, 30. dan

PONEDELJEK, 8.6.

19h: starši in sin Tone KMETIČ; v zahvalo za srečen porod; za nove duh. poklice in svetost duhovnikov

TOREK, 9.6.

9h: Alojz RANZINGER in sotrpini; za zdravje, blagoslov in vero v družini

SREDA, 10.6.

19h: Amalija PERVINŠEK, Rado ŠKRABANJA

ČETRTEK, 11.6.

SV. REŠNJE TELO IN KRI, TELOVO

9h: za farane; za duše v vicah

 

19h: Marija ŽOHER; Štefana SOTENŠEK

PETEK, 12.6.

 

19h: Jože DEČMAN; Justina KOSMAČ; Rado ŠKRABANJA

SOBOTA, 13.6.

 

17.30: Anton in st. POGRAJC; +LOKAR, LUBEJ in KOSMAČ

NEDELJA, 14.6.

 

9h: za farane, Amalija PERVINŠEK

11h na SP: Dominik ZMRZLAK, +ZABERLOŽNIK

19h: Franci KOS; Rado ŠKRABANJA

PONEDELJEK, 15.6.

19h: Mihael in Frančiška SKRINJAR, st. GROM; Marija ŽOLGAR

TOREK, 16.6.

9h: v zahvalo in prošnjo za zdravje; +starši DRNOVŠEK in VRTAČNIK

SREDA, 17.6.

19h: za zdravje na duši in telesu; Rado ŠKRABANJA; Danilo SOTENŠEK, 30. dan

ČETRTEK, 18.6.

19h: Rado ŠKRABANJA; po namenu

PETEK, 19.6.

SRCE JEZUSOVO

9h: Ana ŽIVKO; za duše v vicah

19h: Ivanka LAZAR; SOTENŠKOVI iz Zavin

SOBOTA, 20.6.

SRCE MARIJINO

17.30: Marija ŽOHER; Janko FLERE; v čast Materi Božji

NEDELJA, 21.6.

ŽEGNANJE NA VINAH

9h: za farane; Alojz OČKON

11h na SP: za domovino; Alojz in Majda JELŠEVAR

11h VINE: za sosesko; st. SUŠA, Jože BREGAR

19h: Lojzka in Stane BUČEVEC; Alojz SNOJ

PONEDELJEK, 22.6.

19h: Sina in Leon in + BRTONCELJ; Danilo SOTENŠEK, 30.dan

TOREK, 23.6.

9h: za vse preizkušane in tiste, ki jim strežejo ter na čast Brezmadežni DM; Rado ŠKRABANJA

SREDA, 24.6.

19h: v zahvalo in prošnjo za zdravje; Viktor BLAZNIK

ČETRTEK, 25.6.

19h: Amalija PERVINŠEK; Daša KOŠAK, 30.dan

PETEK, 26.6.

19h: Silva DORNIK, 30. dan; Rado ŠKRABANJA

SOBOTA, 27.6.

17.30: v zahvalo za 50 let skupnega življenja; Tone Novak in starši BAŠ

NEDELJA, 28.6.

ŽEGNANJE V ZAGORJU

9h: za farane; +PREBIL; GRDIN in prijatelje

11h na SP: po namenu; Majda KAJBIČ, +Janez in +GROS in KREŽE

19h: Ivanka, Jože, Tadej LAZAR; Silva DORNIK

PONEDELJEK, 29.6.

PETER in PAVEL, farna zavetnika

9h: Franci KOS; Ana ŽIVKO

 

19h: Pavla MARINČIČ; Pavla SNOJ

TOREK, 30.6.

9h: Viktor BLAZNIK; za duše v vicah

Oba Vaša duhovnika, župnik Jani in duhovni pomočnik Andrej, se najlepše zahvaljujeva za mašne darove za mesec junij in vabiva k velikodušnosti za naprej.

 

V tednu od 1.6. dalje bodo veroukarji zaključili letošnje veroučno leto pri rednih veroučnih urah. Imeli bodo priložnost za spoved ter dobili veroučna spričevala. Če kdo veroučnih spričeval ni oddal, naj jih prinese k rednim veroučnim uram.

 

V petek, 5. junija, bomo obhajali prvi petek. Po obhajilu bodo litanije in posvetitev Srcu Jezusovemu. Starejši in bolniki, ki bi sami presodili, da želijo, da jih duhovnik obišče, naj pokličejo in z vsakim se bomo posamič pogovorili, kdaj ga bomo obiskali.

 

Na prvo soboto, 6. junija, bomo imeli ob 17h litanije in posvetitev Srcu Marijinemu. V krstilnici bo priložnost za spoved.

 

V četrtek, 11. junija, bomo obhajali praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Maši bosta ob 9h in ob 19h. Ali bo zvečer procesija in na Sv. Planini potem v nedeljo, 14.6., bomo še oznanili, saj bomo verjetno dobili navodila s strani škofije.

 

V petek, 19. junija, je praznik Srca Jezusovega. Maši bosta ob 9h in 19h.

 

V nedeljo, 21. junija, bo ob 11h žegnanje na Vinah ob  11h, na Sveti Planini pa maša za domovino prav tako ob 11h.

 

V nedeljo, 28.6., bo farno žegnanje, v ponedeljek, 29.6,  ob prazniku Petra in Pavla pa bosta maši ob 9h in 19h.

 

Zaenkrat pisarna obratuje še ob nedeljah, predvidoma pa bo s ponedeljkom, 8.6.2020 pričela delovati v času, ko so redne uradne ure – prosimo, da se jih držite.

*******************************************************************************************************************************

 

ŽUPNIJA ZAGORJE OB SAVI

SV. MAŠE OD 1.5.2020 DO 31.5.2020

 

 

PETEK, 1.5.

+ Emil in starši KODAT

+ po namenu

SOBOTA, 2.5.

+ Pepca DOLINAR

+ Vinko in Marija POLC

+ Marija POTOKAR, 30. dan

NEDELJA, 3.5.

+ za farane; po namenu

+ Jože LEBAR, starši LEBAR in KOS, + družine PAVŠEK

PONEDELJEK, 4.5.

19h: Igo SAJEVIC, pokojna sestrična Slavka MIZORI; po namenu, na čast Sv. Duhu

TOREK, 5.5.

9h: Stanko KORITNIK in +KORITNIK; Alojz PSARN; starši POGRAJC, brata Anton in Janez

SREDA, 6.5.

19h: Stanko KAJBIČ; Klara ZDEŠAR in pokojni sorodniki

ČETRTEK, 7.5.

 

19h: Jožefa in Jože IZGORŠEK; po namenu

PETEK, 8.5.

 

19h: Ivanka LAZAR; Alojz SNOJ

SOBOTA, 9.5.

 

17.30: Vincenc KERIN, 30. dan; starši OCEPEK in brat Jože

NEDELJA, 10.5.

 

9h: za farane, Ludvik KOTAR

11h na SP: po namenu – v dober namen

18h: Magdalena KOS

PONEDELJEK, 11.5.

19h: Ivan DRNOVŠEK, obl.; + JANEŽ

TOREK, 12.5.

9h: Marija POTOKAR; za zdravje in trdno vero

SREDA, 13.5.

19h: v zahvalo fatimski Mariji; Emil MAŽGON, po namenu

ČETRTEK, 14.5.

19h: Štefana SOTENŠEK, 30. dan; +HACE, RUDOLF in BREZOVŠEK

PETEK, 15.5.

 

19h: starši BLATNIK sorodniki ter za zdravje; za duše v vicah

SOBOTA, 16.5.

 

17.30: Janko in starši FLERE; v čast Materi Božji

NEDELJA, 17.5.

 

9h: za farane; Marija, Štefka in Leopold KONČAR

11h na SP: po namenu

19h: Franc ZABUKOVNIK; Matjaž BARAGA

PONEDELJEK, 18.5.

19h: Ivan BOKAL, stari starši GUNA in LOKAR

TOREK, 19.5.

9h: starši LAZAR in KMETIČ ter brata Franc in Tone; starši LOKAR in RAZORŠEK

SREDA, 20.5.

19h: Ivanka LAZAR; Mihaela LESKOVAR

ČETRTEK, 21.5.

VNEBOHOD

9h: po namenu; Jože KOGOVŠEK

19h: Silva ŠKRABAR in sorodniki BENKO

PETEK, 22.5.

19h: Štefka in Anton IGLIČ, po namenu

SOBOTA, 23.5.

17.30: za dar vere; po namenu

NEDELJA, 24.5.

 

9h: za farane; Alojz in Poldka PRVINŠEK, Viktor in Marija DRNOVŠEK in + KUKOVICA

11h na SP: po namenu

19h: Marija Frančiška ZRIM, Mici MACERL, Marta KOMLANC

PONEDELJEK, 25.5.

19h: Marta in Franc BREN; po namenu

TOREK, 26.5.

9h: za zdravje in blagoslov v družini; po namenu

SREDA, 27.5.

19h: Janez in Marija MACERL; po namenu

ČETRTEK, 28.5.

19h: Anton in Zorka ADAMLJE; po namenu

PETEK, 29.5.

19h: +BREZOVAR in ADAMLJE; po namenu

SOBOTA, 30.5.

17.30: Franc KOS; po namenu

NEDELJA, 31.5.

9h: za farane; za starše Vencelja in Leopoldnino SIMONČIČ

11h na SP: po namenu

11h na ROVAH: za sosesko; Amalija PERVINŠEK, 30. dan

19h: + KUKOVICA

 

Oba Vaša duhovnika, župnik Jani in duhovni pomočnik Andrej, se najlepše zahvaljujeva za mašne darove za mesec maj in vabiva k velikodušnosti za naprej. Vabljeni, da s svojim darom podprete tudi pokritje sprotnih računov za župnijo, ki redno prihajajo (elektrika, komunala, plin za cerkev, itd). Bog povrni vsem in vsakemu.

 

V ponedeljek, 4. maja, cerkve odpiramo za bogoslužje. Dobrodošli, veselimo se, da se bomo zopet srečevali. Za nemoteno obhajanje maš, je potrebno slediti smernicam, ki nam jih daje civilna oblast, pa tudi naši škofje. Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v cerkev in uporaba zaščitne maske, ki se sname le ob prejemu obhajila na roko in se takoj za tem namesti nazaj. Potrebno je upoštevanje razdalje do drugih vernikov, vsaj v razmaku 1,5m.

 

Duhovnika bova vsak dan maševala po Vaših namenih, načeloma pa bo pri oltarju vedno samo eden od naju (somaševanja zaenkrat še ni). Tudi pevski zbor zaenkrat še ne sme sodelovati; ministranti in ostali sodelavci so na primerni razdalji.

 

Zavedati se je potrebno, da počasi, postopno vstopamo nazaj – to ne pomeni, da bo že jutri vse tako, kakor je bilo poprej. Škofje naročajo, da verouka še ni, veroukarji naj s svojimi starši predelajo veroučno snov. V pomoč pri katehezi je lahko spletna stran https://portal.pridi.com/ . Poleg verouka še vedno ni srečanj skupin in ni nobenih drugih dogodkov, razen maš.

 

Župnijska pisarna sme delovati samo za zelo nujne primere, zato bo ta odprta vsako nedeljo po maši, ki je ob 9h, pa do 11. ure.

 

Prvo obhajilo, ki je bilo predvideno za 10. maja, se zaenkrat odloži – poiskati bo potrebno nov datum skupaj s starši otrok, ki so letošnji prvoobhajanci, ter ga uskladiti s sodelavci v župniji.

 

Krsti in poroke smejo biti ob manjši zasedbi; vse v dogovoru z župnikom, kako in kaj.

V primeru naročila pogreba pokličite župnika na gsm, 041-795-756.

Vse delavniške maše (razen torka, ko so ob 9h) so sedaj ob 19h, sobotne ob 17.30, nedeljske večerne ob 19h. Ob nedeljah smo prešli na letni način sv.maš – tako sedaj ni maše ob 7h zjutraj, je pa maša ob 11h na Sveti Planini.

V mesecu maju bomo pri mašah brali šmarnice, po podružnicah letos šmarnic ne bo. Bodo pa šmarnice za vsak dan objavljene po 8. uri zjutraj na strani https://www.youtube.com/channel/UCqfW57nJ8iN30A2tskxhkrA.

 

Od ponedeljka, 18.5. do srede, 20.5. potekajo prošnji dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda. V teh dnevih bomo še posebej molili za odvrnitev zla, za blagoslov zemlje in sveta, odvrnitev hude ure, za rešitev pandemije koronavirusa. Prošnji dnevi bodo letos potekali kar v farni cerkvi.

 

V četrtek, 21. maja, obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda, sveti maši bosta ob 9h in 19h.

 

V nedeljo, 31. maja, so binkošti. Ob 11h bo žegnanje na Rovah.

 

Naj Vas vse Bog ohranja zdrave!

******************************************************************************************************************************

 

 

 

 

URNIK VEROUČNE ŠOLE ZAGORJE  2019/20

 

razred

KATEHET

dan

ura

1. razred

Vida Šviga

torek

16.00

2. razred

S. Mira Korošec

 

ponedeljek

17.00

3. razred

Diakon

petek

17.00

4. razred

Diakon

petek

14.15

5. razred

Mili Drnovšek

 

četrtek

15.30

16.45

6. razred

S. Mira Korošec

 

ponedeljek

15.45

7. razred

S. Mira Korošec

 

ponedeljek

15.00

8. razred

Župnik

petek

15.45

9. razred

Diakon

 

petek

15.00

pP

Župnik Jani

 

petek

po dog.

mešana

Diakon

petek

16.15

Podkum

Diakon/župnik

petek

13.30

 

 

nalagam novice...